Nâng cấp Babylon được thiết lập để kích hoạt trên Tezos

1 min read

Nâng-cấp-Babylon-được-thiết-lập-để-kích-hoạt-trên-Tezos

Ngày mai sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng khác cho blockchain tự sửa đổi Tezos; nơi nó sẽ trải nghiệm một bản nâng cấp từ cơ chế quản trị của nó. Việc kích hoạt sẽ đánh dấu bản cập nhật trực tuyến thứ ba cho giao thức. Đối với các thay đổi được đề xuất được đưa vào; đề xuất Babylon 2.0, cần sự hỗ trợ của ít nhất 74,7% số người tham gia trong mạng; trong đó 84,53% đã bỏ phiếu ủng hộ.

Bản nâng cấp Babylon sẽ có gì?

Việc nâng cấp Babylon, được đề xuất bởi Cryptium Labs và nhóm nghiên cứu và phát triển Nomadic Labs; sẽ ảnh hưởng đến các thuật toán đồng thuận của mạng, chức năng hợp đồng thông minh và cơ chế quản trị của nó.

Một trong những thay đổi dự định sẽ giúp phát triển hợp đồng thông minh dễ dàng hơn; bằng cách làm cho các mã hợp đồng phức tạp trở nên đơn giản và gọn gàng hơn.

Hệ thống phần thưởng cho bakers (người xác nhận) đã thay đổi; để khuyến khích họ tốt hơn để bao gồm tất cả các chứng thực có sẵn. Chứng thực là những gì xác nhận rằng một khối mới được xây dựng là hợp lệ.

Cuối cùng, việc nâng cấp sẽ đơn giản hóa quá trình ủy quyền. Trước đây, người dùng phải tạo một loại địa chỉ cụ thể (KT1) cho phép họ ủy thác tiền của mình. Với Babylon, giờ đây người dùng sẽ có thể ủy quyền từ khóa chung của họ (địa chỉ bắt đầu bằng tz1, tez2 hoặc tz3) và không bị buộc phải tạo hợp đồng mới với địa chỉ KT1.

Bitsaigon|Theblockcrypto

The Pain of The Number of Americans Using Cbd…

The Pain of The Number of Americans Using Cbd Oil For those with PTSD, CBD oil holds substantial promise. The truly amazing thing about...
Site Default
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright BitSaiGonCom

Cập nhật nhanh nhất các tin tức về Blockchain, Bitcoin và Tiền điện tử trên thị trường trong nước và thế giới.