IMF giúp Philippines trở thành thị trường tiền điện tử quan trọng

4 min read

IMF-giúp-Philippines-trở-thành-thị-trường-tiền-điện-tử-quan-trọng

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đang cung cấp cho Philippines hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tài sản tiền điện tử. IMF tin rằng; quốc gia này có thể trở thành một thị trường tiền điện tử quan trọng; và đã cung cấp cho Bangko Sentral ng Pilipinas những đề xuất cho quy định; về tiền điện tử của quốc gia; bao gồm cả việc thu thập dữ liệu hàng quý từ các sàn giao dịch tiền điện tử được phê duyệt.

IMF Giúp Ngân hàng Trung ương Philippines

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã công bố Báo cáo Hỗ trợ Kỹ thuật dài 34 trang về Philippines trong tuần này; như là một phần của tham vấn định kỳ với các cơ quan quản lý quốc gia. Báo cáo và các khuyến nghị; trong đó dựa trên đánh giá của nhân viên IMF được thực hiện vào tháng Bảy. Nội dung của báo cáo tạo thành tư vấn kỹ thuật; do nhân viên IMF cung cấp cho chính quyền Philippines để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của họ, chi tiết báo cáo.

IMF cũng đang giúp ngân hàng trung ương Philippines; Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), trong một số lĩnh vực để cải thiện chất lượng thống kê tiền tệ và tài chính; do ngân hàng trung ương biên soạn. Theo yêu cầu của BSP, nhiệm vụ cũng đã có một bài giảng; về việc xử lý tài sản tiền điện tử trong thống kê kinh tế vĩ mô; dựa trên phương pháp mới nhất được phát hành bởi Cục Thống kê IMF. Nhấn mạnh số lượng trao đổi tiền điện tử ngày càng tăng được phê duyệt bởi BSP; IMF khẳng định:

Philippines có thể trở thành một thị trường quan trọng đối với tài sản tiền điện tử.

BSP đã thông qua một khung pháp lý về tiền điện tử chính thức; thông qua việc ban hành Thông tư số 944 năm 2017. Các doanh nghiệp tham gia trao đổi tiền điện tử lấy tiền định danh ở Philippines; được yêu cầu phải đăng ký với ngân hàng trung ương như các công ty chuyển tiền.

IMF khuyến khích BSP thu thập dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử

Theo danh sách gần đây nhất của BSP; hiện có 13 sàn giao dịch tiền điện tử được phê duyệt tại Philippines. Đó là Betur dba Coins.ph, Rebittance, Bloomsolutions, Virtual Money Philippines; Etranss Remittance International, Fyntegrate, Zybi Tech, Bexpress, Coinville Phils, Aba Global Philippines, Bitan Moneytech, Telcoin và Atomtrans Tech.

Báo cáo của IMF cũng lưu ý rằng; Nhiệm vụ khuyến khích BSP bắt đầu khám phá khả năng thu thập dữ liệu trên các sàn giao dịch này; để phân tích kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các luồng tài chính quốc tế sử dụng tài sản tiền điện tử, xây dựng chi tiết:

Nhiệm vụ đề nghị yêu cầu dữ liệu tổng hợp; trên cơ sở hàng quý, về các giao dịch tổng thể; cho biết quốc gia xuất xứ và đích đến của các quỹ được giao dịch.

“Ngoài ra, sẽ rất hữu ích khi chia nhỏ các bên liên quan đến các giao dịch giữa các cá nhân; tập đoàn tài chính và các tập đoàn phi tài chính”.

FATF cũng có các hành động tương tự

Các đề xuất của IMF tương tự như các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF); một cơ quan liên chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách để chống rửa tiền. FATF đã ban hành hướng dẫn về cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với tài sản ảo; và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan vào tháng 6. Tổ chức đã kêu gọi các quốc gia và các thực thể bắt buộc phải thiết kế các quy trình thẩm định của khách hàng; để đáp ứng cả các tiêu chuẩn của FATF; và các yêu cầu pháp lý quốc gia.

Các khuyến nghị của tổ chức bao gồm; xác định danh tính khách hàng và, nếu có thể; chủ sở hữu có lợi của khách hàng và xác minh danh tính của khách hàng trên cơ sở rủi ro và trên cơ sở thông tin; dữ liệu hoặc tài liệu độc lập và đáng tin cậy ở mức độ tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc khung pháp lý.

Bitsaigon|NewsBTC

The Pain of The Number of Americans Using Cbd…

The Pain of The Number of Americans Using Cbd Oil For those with PTSD, CBD oil holds substantial promise. The truly amazing thing about...
Site Default
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright BitSaiGonCom

Cập nhật nhanh nhất các tin tức về Blockchain, Bitcoin và Tiền điện tử trên thị trường trong nước và thế giới.