Hardfork Istanbul của Ethereum dự kiến phát hành ngày 04/12

2 min read

Đã bị trì hoãn ít nhất ba lần, lần này hardfork Istanbul được lên kế hoạch phát hành vào ngày 4/12/2019. Trước đó, bản cập nhật Constantinople cuối cùng đã bị hoãn 48 giờ trước khi thông báo ra mắt. Do đó, cộng đồng toàn cầu của Ethereum đang chờ đợi tất cả các thông tin liên quan đến việc nâng cấp toàn hệ thống sắp tới.

Hardfork Istanbul của Ethereum dự kiến phát hành  ngày 04-12
Hardfork Istanbul của Ethereum dự kiến phát hành ngày 04-12

Hard Fork Hard-Coded

Péter Szilágyi, nhà phát triển cốt lõi Ethereum và “định danh fork”; gần đây đã chia sẻ thông tin về bản phát hành Geth v1.9.7. Được viết bằng ngôn ngữ lập trình Go, đây sẽ là triển khai rộng rãi nhất trên mainnet Ethereum. Đây là phiên bản đầu tiên của Geth sẽ khởi tạo Istanbul Fork Block 9069000 của mainnet Ethereum; dự kiến phát hành vào ngày 4/12/2019.

Mặc dù ngày công bố, bản phát hành xuất hiện như một bằng chứng; cho thấy mọi thứ cuối cùng đã cải thiện ETH. Vì vậy, điều quan trọng đối với những người tham gia mạng Ethereum; là cập nhật các nút Mainnet Geth của họ lên v1.9.7 để tránh mọi bất ngờ xảy ra.

Ngoài việc khởi tạo hardfork, phiên bản mới mang đến một vài sửa chữa và nâng cấp cao hơn. Ví dụ như, bản phát hành thực thi các lệnh fork mới để tránh các mạng riêng được khởi tạo một phần cùng tồn tại; và chấm dứt một số sao chép bộ nhớ không cần thiết trên máy ảo Ethereum. Một số lỗi nhỏ trong quá trình thực hiện giao dịch cũng được sửa.

Bản nâng cấp đáng mong chờ

Câu chuyện về hardfork Istanbul của mainnet Ethereum bắt đầu vào tháng 5/2019; khi Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) 2124 được trình bày bởi Felix Lange và Péter Szilágyi. Nó đã đề xuất một cơ chế để người dùng xác định phần mềm; dựa trên nút nào của máy chủ máy tính trong mạng Ethereum đang vận hành.

Điều này cuối cùng đã phát triển thành một bản nâng cấp lớn trên toàn hệ thống. Chủ yếu là về lưu trữ dữ liệu trên mạng Ethereum và các thuật toán khai thác. Việc nâng cấp như vậy sẽ làm tăng chi phí tính toán; nhưng sẽ bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) tiềm năng.

BitSaiGon | Cointelegraph

The Pain of The Number of Americans Using Cbd…

The Pain of The Number of Americans Using Cbd Oil For those with PTSD, CBD oil holds substantial promise. The truly amazing thing about...
Site Default
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright BitSaiGonCom

Cập nhật nhanh nhất các tin tức về Blockchain, Bitcoin và Tiền điện tử trên thị trường trong nước và thế giới.