Bitcoin Suisse mua lại cổ phần 3M của công ty CoinRouts

2 min read

Nhà môi giới tiền điện tử Thụy Sĩ Bitcoin Suisse đã mua cổ phần của CoinRoutes Inc. Nhà cung cấp phần mềm định tuyến và giao dịch thuật toán đặt hàng thông minh trao đổi pan.

Bitcoin Suisse mua lại cổ phần 3M của công ty CoinRouts
Bitcoin Suisse mua lại cổ phần 3M của công ty CoinRouts

Đầu tư và một giám đốc mới

Bitcoin Suisse đã công bố tin tức vào ngày 22 tháng 10. Xác định rằng họ đã mua được 3 triệu đô la CoinRoutes. Niklas Nikolajsen, chủ tịch của Tập đoàn Bitcoin Suisse, đã trở thành thành viên hội đồng quản trị của các tổ chức tại Hoa Kỳ và Thụy Sĩ của CoinRoutes.

Bitcoin Suisse đã thử nghiệm các dịch vụ chào giá và chào giá hợp nhất theo định kỳ của CoinRoutes. Và đang chờ cấp bằng sáng chế trong một năm trước khi mua lại để đánh giá khả năng của sản phẩm. Công ty cuối cùng đã tích hợp đầy đủ các công nghệ vào nền tảng môi giới. Và giao dịch của riêng mình.

Bitcoin Suisse trong tin tức khác

Bitcoin Suisse gần đây đã giới thiệu một loạt các phát triển như hợp tác với công ty fintech Amun. Để ra mắt một sản phẩm trao đổi tiền điện tử mới trên sàn giao dịch chứng khoán SIX. Vào tháng 7, broker cũng đã xin giấy phép đại lý ngân hàng và chứng khoán từ cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ.

Sau khi phê chuẩn Đạo luật Blockchain của Nghị viện Liechtenstein vào ngày 5 tháng 10. Mauro Casellini, CEO của Bitcoin Suisse tại Liechtenstein, đã nêu ra tầm quan trọng của Đạo luật,

Quyết định tích cực mà không có sự bất đồng nào từ chính phủ Liechtenstein cho thấy tầm quan trọng của ‘Đạo luật Blockchain’. TVTG [Đạo luật về mã thông báo và thực thể cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ đáng tin cậy] không chỉ tạo ra sự chắc chắn về mặt pháp lý cho tất cả những người tham gia thị trường, mà còn báo trước một kỷ nguyên mới, nền kinh tế mã thông báo. Với vai trò tiên phong của mình, Liechtenstein một lần nữa chứng minh rằng; “đây là địa điểm lý tưởng cho các công ty FinTech và Blockchain và do đó. Đối với chúng tôi cũng vậy, ở trung tâm của châu Âu”

Bitsaigon |Cointelegrap

The Pain of The Number of Americans Using Cbd…

The Pain of The Number of Americans Using Cbd Oil For those with PTSD, CBD oil holds substantial promise. The truly amazing thing about...
Site Default
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright BitSaiGonCom

Cập nhật nhanh nhất các tin tức về Blockchain, Bitcoin và Tiền điện tử trên thị trường trong nước và thế giới.