Adam Back; Bitcoin Sidechains có thể phá hủy Altcoin

2 min read

Nhà phát triển tiền điện tử ban đầu và chuyên gia mật mã người Anh Adam Back. Đã phát biểu tại Hội nghị về tiền điện tử Transylvania về các Sidechains Bitcoin. Tiền đề cơ bản là; “chức năng bổ sung này có thể khiến nhiều altcoin đơn giản là không cần thiết”.

Adam Back; Bitcoin Sidechains có thể phá hủy Altcoin
Adam Back; Bitcoin Sidechains có thể phá hủy Altcoin

Bitcoin Sidechains trong tương lai

Đã năm năm kể từ khi sidechains Bitcoin được phát hành. Người đã phát minh ra HashCash trước khi Bitcoin trở lại vào năm 1997. Đã trở thành công cụ đổi mới tiền điện tử và tiên phong phát triển BTC Core. Công ty của ông, Blockstream, cung cấp tài trợ cho việc phát triển phần mềm máy khách mạng Bitcoin chiếm ưu thế.

Tiền đề của sidechains như được nêu trong bài báo là; “người dùng lưu chuyển BTC của họ giữa nhiều blockchain hoàn toàn khác nhau. Và có thể cho phép một loạt các tính năng tiền điện tử mới xuất hiện trong nhiều altcoin hiện tại”.

Tất cả các chức năng và tính năng mới đều có thể được tích hợp vào Bitcoin bằng cách sử dụng sidechain. Về mặt lý thuyết khiến nhiều altcoin ngày nay trở nên dư thừa. Theo Forbes , công nghệ sidechain hiện tại đi kèm với sự đánh đổi trong các lĩnh vực kháng tập trung và kiểm duyệt.

Trong lịch sử của các altcoin, dường như có một thời kỳ có một số lượng lớn chúng không có tính năng. . Và sau đó mọi người bắt đầu cần một cách mới để tiếp thị chúng. Vì vậy họ đã thêm các tính năng. Một số trong số chúng là các tính năng thực sự, và là những câu chuyện để tiếp thị.

Phát biểu trong một hội thảo tại hội nghị, Back nói thêm rằng; Bitcoin Core mô-đun có thể cho phép các nhà phát triển xây dựng đơn giản. Dựa trên điều trái ngược với việc tạo ra một blockchain và mã thông báo hoàn toàn mới.

Không phân cấp chính xác

Có một số sidechain hiện tại như Blockstream’s Liquid nhưng chúng không hoàn toàn không đáng tin. Các đồng tiền được ký quỹ theo một cách nào đó – theo một cách hơi phi tập trung,

Tình trạng hiện tại là các altcoin cung cấp một thứ gì đó khác biệt. Và không đáng tin cậy cho Bitcoin vẫn còn vài năm nữa.

Mã thông báo của Ripple là một nền tảng ngân hàng xuyên biên giới cấp doanh nghiệp tập trung và Ethereum cung cấp một máy tính hợp đồng thông minh và nền tảng tài chính phi tập trung – cả hai hoàn toàn khác với Bitcoin. Ngay cả với sidechains cho BTC, rất khó có khả năng các lựa chọn thay thế sẽ biến mất. Họ sẽ cần phải tiến hóa với cùng tốc độ hoặc nhanh hơn để tồn tại.

Bitsaigon

The Pain of The Number of Americans Using Cbd…

The Pain of The Number of Americans Using Cbd Oil For those with PTSD, CBD oil holds substantial promise. The truly amazing thing about...
Site Default
2 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright BitSaiGonCom

Cập nhật nhanh nhất các tin tức về Blockchain, Bitcoin và Tiền điện tử trên thị trường trong nước và thế giới.