Đánh giá ICO, IEO & STO

Những điều cần biết về nền tảng Bestay và…

Ngành công nghiệp đặt phòng và chia sẻ nhà là một trong những điểm nóng, nhận được rất nhiều đầu tư trong thập kỷ...
Paul Puey
4 min read

Pledgecamp là gì?Dự án gọi vốn cộng đồng thế…

Thuật ngữ gọi vốn cộng đồng hiện đại xuất hiện sau khủng hoảng tài chính năm 2008, khi các doanh nghiệp gặp rất nhiều...
Paul Puey
6 min read